Số Hóa Tài Liệu – “Vũ khí mềm” Thời Đại 4.0

Số Hóa Tài Liệu – “Vũ khí mềm” Thời Đại 4.0

  • 11/12/2017

Số hóa tài liệu với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin thì đây là xu hướng tất yếu của thời đại. Và lựa chọn công nghệ số hóa tài liệu thông minh chính là công cụ để nâng cao hiệu quả của chính quyền điện tử tại Việt Nam 1. Vai…

Tổng Quan Về Công nghệ Nhãn In

Tổng Quan Về Công nghệ Nhãn In

  • 25/10/2017

Ngành điện, viễn thông và hạ tầng mạng có vô số sợi cáp và các thiết bị tương ứng cần được nhớ rõ ràng vị trí kết nối. Áp dụng một hệ thống nhãn định danh hiệu quả sẽ tạo nên sự khác biệt trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Ngày nay hầu…